مرکز پژواك

 • تازه های سمعک
 • کاشت حلزون

  آیا این اهمیت دارد که کودک در یک گوش سمعک یا کاشت حلزون داشته باشد یا هردو گوش؟

  چیزی حدود ده سال پیش کودکانی که کم شنوایی دو طرفه داشتند به علت موارد اقتصادی و یا این فکر که یک گوش برای شنیدن کافیه! به صورت یک طرفه سمعک دریافت میکردند یا کاشت میشدند.

  اما هم اکنون ما میدانیم که ما از هر دو گوش خود برای فهم جهان استفاده میکنیم.

  (صدا از کجا می اید؟)مهارت جهت یابی!یا این که در یک مکان شلوغ به فردی که میخواهیم گوش دهیم(مثل مهمانی ها و عروسی ها و جشنها)

  حتی اکثر افرادی که دو طرفه سمعک دارند و یا دو طرفه کاشت شده اند(یا در یک گوش سمعک و در گوش دیگر کاشت شده اند) ابراز میکنند که داشتن دو دستگاه و سمعک بهتر از یک دستگاه روی یک گوش است.

  یکی دیگر از مزایای داشتن کاشت دو گوشی (دو طرفه) این است که نیاز نیست افراد در همان سمتی که گوش کاشت شده بنشینند تا بهتر بشنوند و جهت یابی بهتری دارند.

  خود افراد میگویند که داشتن دو سمعک یا دو دستگاه کاشت روی گوش ها باعث افزایش حس اعتماد به نفس و کم شدن اضطراب فرد کم شنوا میشود.

  هر چند در مواردی که فرد یک طرفه کم شنوایی دارد و گوش مقابل اصلا کم شنوایی ندارد کاشت حلزون دو طرفه منطقی نیست.

 • معرفی خدمات مرکز
 • درباره ما
 • توانبخشي
 • آشنایی با ما
 • معرفي متدهاي آموزشي مركز
 • معرفي همكاران
 • خانواده هاي كودكان كم شنوا
 • شنوایی
 • مشاوره به خانواده ها
 • کلینیکهای ما
 • کارگاه آموزشی
 • حمایت های مردمی
 • کلینیک های تخصصی
 • تصاویر

گفتاردرمانی شرق تهران, کاردرمانی شرق تهران, بازی درمانی شرق, تربیت شنوایی شرق تهران, تست هوش شرق تهران, گفتاردرمانی, کاردرمانی, بازی درمانی, روانشناسی, تست هوش کودک
شنوایی سنجی نوزادان, شنوایی سنجی نوزادان در شرق تهران, ارزیابی شنوایی نوزادان در شرق تهران, غربالگری شنوایی نوزادان در شرق تهران, تجویز سمعک نوزادان در شرق تهران, تنظیم سمعک نوزادان  در شرق تهران, شنوایی سنجی کودکان در شرق تهران, ارزیابی شنوایی کودکان در شرق تهران, تجویز سمعک کودکان در شرق تهران, تنظیم سمعک کودکان در شرق تهران, شنوایی سنجی نوزادان در غرب تهران, ارزیابی شنوایی نوزادان در غرب تهران, غربالگری شنوایی نوزادان در غرب تهران, تجویز سمعک نوزادان در غرب تهران, تنظیم سمعک نوزادان  در غرب تهران, شنوایی سنجی کودکان در غرب تهران, ارزیابی شنوایی کودکان در غرب تهران, تجویز سمعک کودکان در غرب تهران, تنظیم سمعک کودکان در غرب تهران, شنوایی سنجی نوزادان در پاسداران, ارزیابی شنوایی نوزادان در پاسداران, غربالگری شنوایی نوزادان در پاسداران, تجویز سمعک نوزادان در پاسداران, تنظیم سمعک نوزادان در پاسداران, شنوایی سنجی کودکان در پاسداران, ارزیابی شنوایی کودکان در پاسداران, تجویز سمعک کودکان در پاسداران, تنظیم سمعک کودکان در پاسداران, شنوایی سنجی نوزادان در خیابان دولت, ارزیابی شنوایی نوزادان در خیابان دولت, غربالگری شنوایی نوزادان در خیابان دولت, تجویز سمعک نوزادان در خیابان دولت, تنظیم سمعک نوزادان در خیابان دولت, شنوایی سنجی کودکان در خیابان دولت, ارزیابی شنوایی کودکان در خیابان دولت, تجویز سمعک کودکان در خیابان دولت, تنظیم سمعک کودکان در خیابان دولت